MAPA ZAGROŻEŃ

Informacja

W związku z informacją, przekazaną z Komendy Głównej Policji dotyczącą konsultacji pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Komendą Główną Policji, co do ostatecznego kształtu map zagrożeń

INFORMUJEMY: że termin publikacji przedmiotowych map na stronie komendy uległ zmianie i zostaną one opublikowane z chwilą otrzymania decyzji MSWiA.
 

Powrót na górę strony