Informacje kontaktowe

Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich - informacje kontaktowe

Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich

Ulica Kalwaryjska 62

41-940 Piekary Śląskie

  tel. 47 85 322 00
fax:  47 85 322 44

e-mail komendant@piekary.ka.policja.gov.pl

Wydziały Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich

Nazwa komórki

Telefon
Fax

E-mail

 Wydział Kryminalny
47 85 322 80
47 85 322 84
kryminalny@piekary.ka.policja.gov.pl
 Wydział Prewencji  47 85 322 60  47 85 322 68 prewencja@piekary.ka.policja.gov.pl
Rewir Dzielnicowych 47 85 322 05 47 85 322 68 kd@piekary.ka.policja.gov.pl
Zespół ds. Wykroczeń

47 85 322 62

47 85 323 62

47 85 322 68 prewencja@piekary.ka.policja.gov.pl
Profilaktyk ds. społecznych 47 85 322 05 47 85 322 68 prewencja@piekary.ka.policja.gov.pl
 Wydział Ruchu Drogowego  47 85 322 90 47 85 322 68 rd@piekary.ka.policja.gov.pl
Wydział Przestępstw Gospodarczych  47 85 322 70 47 85 322 74 pg@piekary.ka.policja.gov.pl
 Zespół Kadr i Szkolenia

47 85 322 18

47 85 322 20

47 85 322 44 kadry@piekary.ka.policja.gov.pl
Zespół Finansów i Zaopatrzenia

47 85 322 25

47 85 322 26

47 85 322 44 finanse@piekary.ka.policja.gov.pl
Oficer Prasowy 47 85 322 10 47 85 322 44 rzecznik@piekary.ka.policja.gov.pl

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 25.3 MB)