Wiadomości

Piekarscy policjanci wsparli 32. Finał WOŚP

Wzorem lat ubiegłych policjantki i policjanci z piekarskiej jednostki dbają o zapewnienie bezpieczeństwa i porządku podczas 32. Finału WOŚP. Stróżów prawa można było spotkać w miejscach zbiórek pieniędzy, a także w piekarskim sztabie, gdzie rozłożyli swoje stoisk. Policjanci czuwali nad bezpieczeństwem kwestujących i udzielili pomocy przy konwojowaniu zebranych pieniędzy.

Nad bezpieczeństwem kwestujących podczas 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czuwało kilkudziesięciu policjantów, zarówno umundurowanych, jak i w ubraniach cywilnych. Stróże prawa zwracali uwagę na to, czy zbiórki są prowadzone przez osoby do tego uprawnione oraz na pozostające bez opieki kwestujące dzieci. W piekarskim sztabie mieszczącym się w Akademickim Zespole Szkół policjanci rozłożyli stoisko, gdzie opowiadali zebranym o służbie w Policji, bezpieczeństwie podczas zbliżających się ferii zimowych oraz zaprezentowali sprzęt wykorzystywany podczas służby. Zabezpieczenie 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przebiegało bez zakłóceń.

 • Zdjęcie policjantów z wolontariuszką
 • Zdjęcie policjantki z wolontariuszem
 • Zdjęcie policjantów z wolontariuszami
 • Zdjęcie policjantów na stoisku profilaktycznym
 • Zdjęcie ulotek oraz gadżetów umieszczonych na stole
 • zdjęcie policjantki oraz Posła przed wystawą
 • zdjęcie policjantów trzymających w rękach ulotki
 • zdjęcie policjantki oraz druha
 • zdjęcie policjanta oraz druhny
 • zdjęcie policjanta z seniorem
 • zdjęcie wozów policyjnych oraz strażackich
 • zdjęcie policjanta prezentującego policyjny sprzęt
 • Zdjęcie dziewczyny stojącej przy stoisku policyjnym
 • zdjęcie dziewczynki z policyjnym sprzętem
 • zdjęcie Pani Prezydent przy stoisku policyjnym
 • zdjęcie policjantki z uczniami
 • uczniowie grają w gry przy stoisku policyjnym
 • zdjęcie policjanta z małą wolontariuszką
Powrót na górę strony