Wiadomości

Złożyli rotę ślubowania

W budynku Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich odbyło się ślubowanie trzech nowo przyjętych w szeregi, stróżów prawa. W związku z panującą epidemią, uroczystości ślubowania mają w bieżącym roku zdecydowanie skromniejszy charakter i odbywają się bezpośrednio w jednostkach, do których mundurowi zostali przydzieleni.

W obecności szefa piekarskich policjantów podinsp. Roberta Klimka oraz pozostałych członków kierownictwa, nowi policjanci wypowiedzianą rotę ślubowania zobowiązali się wypełniać oraz służyć obywatelom i strzec ich bezpieczeństwa. W trakcie uroczystości Komendant przywitał w szeregach mundurowych nowo przyjętych policjantów, życząc im sukcesów podczas nauki w szkole policji, a także w późniejszej służbie. Nowi funkcjonariusze po kilkumiesięcznym przeszkoleniu podstawowym na które zostali skierowani, dołączą do koleżanek i kolegów z wydziału prewencji.

Żeby zostać policjantem, wszyscy z nich przeszli całą procedurę doboru, która do łatwych nie należy. Jak zostać policjantem? Jednak pełnienie służby przynosi wiele satysfakcji i z pewnością warte jest wszelkich starań kandydatów.

Nowo przyjętym koleżankom i kolegom oraz ich rodzinom życzymy sukcesów, wytrwałości i wielu awansów!

 

Przed podjęciem służby policjant składa ślubowanie według następującej roty:

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta,

ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny,

strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej,

przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych.

Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

  • Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów w budynku Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich.
  • Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich podinsp. Rober Klimek oddaje honor sztandarowi
  • Nowo przyjęci policjanci podczas ślubowania na sztandar
  • Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich oraz nowo przyjęci policjanci podczas ślubowania na sztandar
  • Nowo przyjęci policjanci stoją przed sztandarem jednostki.
  • Poczet sztandarowy oraz kierownictwo piekarskiej jednostki
Powrót na górę strony