Road Safety Days w Piekarach Śląskich - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich

Wiadomości

Road Safety Days w Piekarach Śląskich

W dniach 16-22 września 2020 r., w czasie trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności, we wszystkich europejskich krajach prowadzona jest akcja pod nazwą ROAD SAFETY DAYS (Dni bezpieczeństwa ruchu drogowego). Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL oraz popierane m.in. przez Komisję Europejską i Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC). W akcję aktywnie włączyli się także piekarscy policjanci.

W dniach 16 – 22 września 2020 r. w całej Polsce obchodzony jest Europejski Tydzień Mobilności, którego głównym założeniem jest dążenie do minimalizowania wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. W piątek w ramach tego wydarzenia oraz w trakcie trwania akcji „Kaskadowy pomiar prędkości”, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich przeprowadzili działania profilaktyczno-edukacyjne. Mundurowi podczas kontroli drogowej promowali bezpieczne zachowania uczestników ruchu drogowego, wskazywali najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych oraz ich zgubne skutki. Policjanci edukowali kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość, a tym którzy podróżowali z dziećmi, wręczali odblaski. Korzystając z okazji stróże prawa apelowali do wszystkich uczestników ruchu drogowego o przestrzeganie przepisów, rozważne zachowanie i ostrożność na drodze.

  • Policjant podczas wywiadu do radia
  • Policjant mierzący prędkość pojazdów
  • Policjant wręczający odblask kierującemu