Wiadomości

Piekarscy policjanci podczas epidemii COVID-19

Każdego dnia patrolujemy ulice, interweniujemy, zatrzymujemy sprawców przestępstw i reagujemy na wykroczenia. Realizujemy też nowe zadania polegające na wspieraniu służb sanitarnych. Sprawdzamy, czy osoby objęte nadzorem epidemiologicznym znajdują się w miejscach kwarantanny. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo przypominamy mieszkańcom o stosowaniu się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Działania te mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Do realizacji zadań związanych z kontrolą osób objętych nadzorem epidemiologicznym przydatna jest wiedza dzielnicowych o mieszkańcach podległych im rejonów. Zadaniem policjantów jest kontrola mieszkańców Piekar Ślaskich przebywających na kwarantannie. Kontakt z nimi realizowany jest oczywiście w sposób bezpieczny. Mundurowi zbierają informacje o tym, czy dana osoba stosuje się do wydanej decyzji.

Przestrzegamy!

Jeśli okaże się, że ktoś, mimo obostrzeń, opuszcza miejsce kwarantanny, policja powiadomi powiatowego inspektora sanitarnego, który jest organem władnym do nałożenia kary – może ona wynosić nawet 5 tys. zł. Ponadto wobec takiej osoby prowadzone będą także czynności w związku z popełnieniem przez nią wykroczenia z art. 116 kw. Mandat może tu wynosić 500 zł. Jeśli z miejsca wyznaczonego oddali się osoba, u której potwierdzono zakażenie, będzie ona odpowiadać przed prokuratorem i sądem. Zgodnie z art. 161 kk, który za takie przestępstwa przewiduje karę pozbawienia wolności.

Przypominamy, że czynności kontrolnych dokonują wyłącznie policjanci umundurowani – prosimy o zgłaszanie wszelkich przypadków prób podszywania się pod nich i apelujemy o nieotwieranie drzwi takim osobom. Jednocześnie mundurowi nie zapominają o swoim bezpieczeństwie. Na wyposażeniu patroli znajdują się środki ochrony sanitarnej, dedykowane do zadań związanych z koronawirusem.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców o stosowanie się do wydanych zakazów i zaleceń - ten trudny czas do dla nas wszystkich wielka próba postaw społecznych i odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale i pozostałych członków naszej społeczności.


 

  • Na zdjęciu umundurowany policjant sprawdzający wyposażenie radiowozu w pakiety ochronne
  • Na zdjęciu pakiety ochronne na siedzeniu samochodu
  • Środki do dezynfekcji
Powrót na górę strony