Kampania "Szacunek + Zrozumienie + Rozwaga = Bezpieczeństwo

Start programu

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Katowicach dążąc do poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg przygotował wojewódzki program działań profilaktycznych ukierunkowany na ograniczenie zdarzeń drogowych i ich skutków wśród motocyklistów i motorowerzystów.

 

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach dążąc do poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg przygotował wojewódzki program działań profilaktycznych ukierunkowany na ograniczenie zdarzeń drogowych i ich skutków wśród motocyklistów i motorowerzystów p/n:

„Szacunek + Zrozumienie + Rozwaga = Bezpieczeństwo”.

 

Głównym założeniem programu jest zmiana wizerunku motocyklisty w oczach pozostałych użytkowników dróg. Chcemy pokazać, że powszechnie panujący stereotyp motocyklisty tzw. „dawcy organów”, powstał w społeczeństwie w wyniku postrzegania tego środowiska przez pryzmat nielicznej grupy użytkowników motocykli, którzy mają lekceważący stosunek do obowiązujących norm prawnych. To oni poprzez swoje naganne zachowanie na drodze („palenie gumy”, „jazda na jednym kole”), generują negatywne reakcje kierowców w stosunku do pozostałych – będących w zdecydowanej większości – motocyklistów, którzy są normalnymi ludźmi dla których motocykl to pasja i sposób na życie.

Przesłaniem kampanii jest szacunek, zrozumienie, rozwaga, czyli elementy, które gdy zaczną spójnie funkcjonować, powinny spowodować, że zarówno motocykliści jak i pozostali użytkownicy dróg zaczną egzystować nie jako wrogowie, ale jako równoprawni uczestnicy ruchu drogowego. Osiągnięcie powyższego celu powinno skutkować zmniejszeniem - stale wzrastającej – liczby zdarzeń drogowych z udziałem motocyklistów.

Na wszelkiego rodzaju sugestie, propozycje, opinie oczekuje koordynator kampanii z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach podkom. Mirosław Dybich, e-mail: miroslaw.dybich@ka.policja.gov.pl.

Powrót na górę strony