PRZED WYJAZDEM SPRAWDŹ AUTOBUS! - Ruch Drogowy - Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich

Ruch Drogowy

PRZED WYJAZDEM SPRAWDŹ AUTOBUS!

W trakcie ferii zimowych policjanci piekarskiej drogówki sprawdzać będą autokary organizujące przewóz dzieci i młodzieży. Celem kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego pojazdu jak i stanu trzeźwości oraz uprawnień kierowcy.

Organizator wyjazdu lub opiekun może poprosić o kontrolę autobusu przed wyjazdem. W tym celu właściwa osoba, powinna skontaktować się z wyprzedzeniem z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich i ustalić dzień oraz godzinę przeprowadzenia kontroli. Jednocześnie informujemy, że miejsce przeprowadzenia kontroli powinien wskazać organizator wycieczki. Kontrole można zgłaszać pod nr tel. 32 - 3936-290 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Organizatorzy wycieczki autokarowej mogą również dokonać sprawdzenia pojazdu we własnym zakresie dzięki aplikacji Bezpieczny Autobus. Nowa e-usługa pozwala szybko i w łatwy sposób sprawdzić w Internecie informacje o autobusie lub autokarze, którym planowana jest podróż lub którym codziennie jeździmy do pracy lub szkoły. Wystarczy podać numer rejestracyjny autobusu na stronie serwisu, aby uzyskać dostęp do informacji, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo podróży. Usługa wprawdzie nie zastąpi kontroli przeprowadzanej przez Policję lub ITD, ale umożliwi wstępną weryfikację stanu autobusu.

Usługa skierowana jest m.in. do:

- podróżujących autokarami, autobusami, czy innymi pojazdami do przewozu osób,

- przewoźników autobusowych, którzy chcą uwiarygodnić swoją ofertę.
 

Dzięki niej sprawdzimy m.in. czy autobus lub autokar:

- ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC,

- posiada ważne obowiązkowe badanie techniczne,

- dane techniczne, takie jak liczba miejsc czy masa pojazdu,

- komunikat, czy pojazd nie jest oznaczony obecnie w bazie jako wyrejestrowany, wycofany z ruchu lub kradziony.

Uruchomienie usługi przyczyni się także do zwiększenia standardów bezpieczeństwa w branży przewozu osób, pomagając wychwycić nieuczciwe firmy oferujące przejazd pojazdami z nieważnym przeglądem technicznym czy bez ubezpieczenia OC.

Usługa jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, jest dostępna z każdego urządzenia z Internetem i przeglądarką, w tym również na urządzenia mobilne. Informacje wyświetlane w ramach usługi są wiarygodne, bo pochodzą bezpośrednio z rejestru państwowego, jakim jest Centralna Ewidencja Pojazdów, prowadzona przez Ministra Spraw Wewnętrznych.