Twój dzielnicowy

WYKAZ DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNICOWYCH KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W PIEKARACH ŚLĄSKICH

Rejon 01

mł. asp. Łukasz Zwoliński

 

Plan działania priorytetowego dla rejonu 01 w okresie od 01.11.2022 r. do 30.04.2023 r. - na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, odczuć społeczeństwa, zdiagnozowano, że obecnym problemem w rejonie dzielnicowego jest spożywanie alkoholu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Piekarach Śląskich przy ul. Tarnogórskiej 40. 

 

Rejon 02

asp. szt. Paweł Schodnik

 

Plan działania priorytetowego dla rejonu 02 w okresie od 01.11.2022 r. do dnia 30.04.2023 r. - na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, odczuć społeczeństwa, zdiagnozowano, że obecnym problemem w rejonie dzielnicowego jest spożywanie alkoholu w rejonie sklepu "Blaszok" ul. Armii Krajowej 7

 

Rejon 03

asp. szt. Kamil Ruszkiewicz

 

Plan działania priorytetowego dla rejonu 03 w okresie od 01.11.2022 r. do 30.04.2023 r. - na podstawie rozpoznania dzielnicowego, badania ankietowego, odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnym problemem w rejonie dzielnicowego jest niszczenie infrastruktury parku oraz nie przestrzeganie znaku B1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” na terenie parku miejskiego w Piekarach Śląskich na ul. Cichej 21.

 

Rejon 04

asp. szt. Kamil Ruszkiewicz

 

Plan działania priorytetowego dla rejonu 04 w okresie od 01.11.2022 r. do 30.04.2023 r. - na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD oraz odnotowanych zgłoszeń mieszkańców w trackie prowadzonych spotkań. Zdiagnozowanym problemem w rejonie dzielnicowego jest spożywanie alkoholu  do jakiego dochodzi w Piekarach Śląskich przy ul. Piotra Skargi 13 (ciąg handlowy)

 

Rejon 05

mł. asp. Tomasz Mijalski

 

Plan działania priorytetowego dla rejonu 05 w okresie od 01.11.2022 r. do 30.04.2023 r. - na podstawie analizy odnotowanych interwencji w powyższym rejonie, podczas przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami wymienionej kamienicy, mieszkańcami terenów przyległych oraz zarządcą wymienionej nieruchomości zdiagnozowano, że obecnym problemem w rejonie dzielnicowego jest zakłócanie porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu na klatce schodowej oraz w rejonie kamienicy  zlokalizowanej przy ul. Bytomskiej 157 w Piekarach Śląskich.

 

Rejon 06

asp. Dominik Pyrsz

 

Plan działania priorytetowego dla rejonu 06 w okresie od 01.11.2022 r. do 30.04.2023 r. na podstawie rozpoznania, badania ankietowego, odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnym problemem w rejonie dzielnicowego jest spożywanie alkoholu, zaśmiecanie terenu przed klatka schodową w budynku mieszczącym się  w Piekarach Śląskich ul. Kalwaryjskiej 66.

 

Rejon 07

mł. asp. Adam Paliga

 

Plan działania priorytetowego dla rejonu 07 w okresie od 01.11.2022 r. do 30.04.2023 r. - na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w bazie SWD oraz odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnym problemem w rejonie dzielnicowego jest spożywanie alkoholu oraz zakłócanie porządku publicznego w rejonie przystanku autobusowego przy ul. Oświęcimskiej 78 w Piekarach Śląskich.

 

Rejon 08

mł. asp.. Krzysztof Kubik

Plan działania priorytetowego dla rejonu 08 w okresie od 01.11.2022 r. do 30.04.2023 r. - na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, odczuć społeczeństwa, zdiagnozowano, że obecnym problemem w rejonie dzielnicowego jest spożywanie alkoholu i zakłócanie porządku publicznego przez gromadzące się osoby w rejonie skweru Olimpijczyków przy skrzyżowaniu ulicy Roździeńskiego z ul. Bednorza w Piekarach Śląskich.

 

Rejon 09

mł. asp. Rafał Majchrzak

 

Plan działania priorytetowego w okresie od 01.11.2022 r. do 30.04.2023 r. na podstawie rozpoznania dzielnicowego zdiagnozowano, że obecnym problemem w rejonie dzielnicowego jest spożywanie alkoholu i zaśmiecania miejsca publicznego w rejonie skweru przy ul. Skłodowskiej 79-83 w Piekarach Śląskich.
 

Rejon 10

Plan zakończono

Powrót na górę strony